Index stáří Jihomoravského kraje mezi koncem let 2013 a 2016 vzrostl

Index stáří Jihomoravského kraje mezi koncem let 2013 a 2016 vzrostl

Proměnu struktury obyvatelstva v regionech dokumentuje změna indexu stáří, jenž vyjadřuje podíl poproduktivního obyvatelstva (65 let a více) k předproduktivnímu obyvatelstvu (0 až 14 let).

Index stáří Jihomoravského kraje mezi koncem let 2013 a 2016 vzrostl, a to z hodnoty 120,2 na hodnotu 122,9 (tj. index změny 102,3).

Z celkových 21 obvodů ORP kraje zaznamenalo zvýšení hodnoty indexu stáří 16 obvodů.

Nejvyšší nárůsty byly dosaženy ve správních obvodech Veselí nad Moravou, Mikulov, Znojmo, Boskovice a Kyjov. Jedná se o spíše vzdálenější regiony od centra kraje.

Naopak v pěti správních obvodech byl zaznamenán pozitivní trend, kdy hodnota indexu stáří klesala, a to Slavkov u Brna, Tišnov, Šlapanice, Brno a Blansko.

Částečně se jedná o již zmíněné správní obvody charakteristické suburbanizací (přistěhovávají se mladí lidé s dětmi, případně mladé páry, které budou mít brzy děti), avšak vítaným zjištěním je i pokles indexu stáří v Brně (patrně vazba na „univerzitní město“ a centrum služeb a různorodých možností, kdy mladí lidé s rodinami zůstávají žít i ve městě samotném).

Zdroj SEA