Město Ivančice konečně začalo s výkupem parcel lokality nové sídliště

Město Ivančice konečně začalo s výkupem parcel lokality nové sídliště

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města nabytí pozemku p. č. 900/67, orná půda o výměře 2894 m² v k. ú. Ivančice od J., bytem .., Kamenice, ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 a O., bytem .., Brno, ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 jako prodávajícími a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu 2 142 200,- Kč a současně doporučuje schválit kupní smlouvu. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/17

Cena za m2 je tedy v cenové relaci, za kterou město nakupuje potencionální stavební parcely od roku 2015 a to 600 - 750,- / m2.

Jak jsme již dříve upozornili v jiném článku (převzat z objevuj.cz), město v této lokalitě mohlo získat pozemek za cca polovinu ceny, tzn 375,-m2.

Jak si město Ivančice nechalo ujít příležitost na odkup budoucích stavebních parcel na novém sídlišti za 375,-/m2
Dne 01.08.2018 bylo schváleno oddlužení v rámci insolvence pana Jiřího S. vedeného pod KSBR 29 INS 23357 / 2017 vedená u Krajského soudu v Brně. Návrhem na zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu. Jednalo se o pozemek p.č. 900/68 o výměře 3925 m2, orná půda, zapsaný na LV

Opačným příkladem jdou v sousední obci Oslavany, kde prodávají za 250,- /m2 developerovi

Čas jen ukáže, kdo se choval jako úspěšnější hospodář

Záhadný prodej Staré Hory Oslavany patřící městu Oslavany - budoucích stavebních parcel za 250,-/m2
Při rozloze parcel 191 875m2 a prodejní ceně 250,-/m2 je celková cena parcel 47968 750,-. Pokud by město parcely nabídlo formou dražby, obálkové metody nebojákéhokoliv transparentního způsobu prodeje, mohlo by dosáhnout například nacenu 700,- /m2 za kolik město Ivančice vykupovalo parcely v loka…