O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.

O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.

Na zasedání rady města č.18/2020 bylo bodem 26. projednáno:

Záměr výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře

Návrh usnesení: RM nemá námitky proti záměru  výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře, kterou hodlá realizovat společnost Urbau, a.s., a pověřuje místostarostu Ing. Sládka sdělit společnosti stanovisko města tak, jak je uvedeno v konceptu vyrozumívacího dopisu zpracovaného pro jednání rady Ing. Sládkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/18/501

Většinu klíčových pozemků zde vlastní Státní pozemkový úřad a město Ivančice, budeme tedy doufat, že akce neproběhne podobně jako v Oslavanech a pozemky v budoucnu skončí v rukou developera.

Edit 3.9.2020 - na zasedání rady města č. 22/2020 bylo projednáno nabytí parcely č. 900/69 od státu. Je vidět, že chystaná akce Domov důchodců 2.0 je pro naše radní důležitější prioritou, před bydlením pro mladé rodiny.

Vlastník - SPU
Vlastník - Město Ivančice