Prodej lukrativních městských pozemků pod Jakubem

Prodej lukrativních městských pozemků pod Jakubem

Město zveřejnilo záměr prodeje pozemků pod Jakubem

záměr prodeje
a) prodeje částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1344-3378/2018, a to:

části pozemku p. č. 2373/8 nově označené jako pozemek p. č. 2373/48 o výměře
420 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

části pozemku p. č. 2762/25 nově označené jako pozemek p. č. 2762/25 o výměře 147 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

části pozemku p. č. 2762/25 nově označené jako pozemek p. č. 2762/27 o výměře 133 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,

b) prodeje:
• spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2446/4 o výměře 737 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
• spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 z celku na pozemku p. č. 2846/5 o výměře 483 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsané na LV č. 2789 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov,

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem města Ivančice na jeho 3. zasedání dne 22.06.2020 usnesením č. ZM/2020/3/76.

https://edeska.ivancice.cz/ude/import/www/vr2020/vm06/MUIV0B0JR4M2_0/MUIV0B0JR4M2/Zamer_prodeje_pozemku_v_k_u_Kounicke_Predmesti.pdf

Pohledem na územní plán, je pozemek 2846/5 stavebním.

Zajímavý je však dodatek v záměru

Město Ivančice si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje předmětných pozemků kdykoliv do rozhodnutí o prodeji Zastupitelstvem města Ivančice.

Vzhledem k již vypracovanému geometrickému plánu, bychom zde očekávali spíše směnu pozemků, které tak získá pan Sek* vedle svého domu a na oplátku tak převede svoje pozemky v podílu 3/8 na město a město tak bude moct prodat stavební parcelu 2846/5 občanům formou dražby.

geometrický plán rozdělení parcely 2373/8 v kú Kounické předměstí