Průběh změn územního plánu a prosazování svých zájmů pokud jste starostou - kamenolom Hrubšice

Průběh změn územního plánu a prosazování svých zájmů pokud jste starostou - kamenolom Hrubšice

Aneb změny pouze pro vyvolené

Vkladovým řízením V-9751/2017-703 v roce 2017 koupil bývalý kamenolom v Hrubšicích Ivančický starosta na svojí firmu Autoexpres CZ, na listu vlastnictví č 122. Na tom samozřejmě ještě není nic špatného, postupně si ale povíme, co následovalo.

V roce 2020, konkrétně 02.10.2020 pan starosta začal vykupovat přidružené pozemky okolo tzv "parkoviště" a povedlo se mu odkoupit 2 pozemky - vkladovým řízením V-14419/2020-703 a V-14418/2020-703 p.č. 400/1 a 400/2 na listu vlastnictví 400. Byl to velice zvláštní výkup bezcenných pozemků, takže to nemohlo být jen tak a něco velikého bylo rozchystáno.

09. 11. 2020 - 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Ivančice - Schválení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ivančice

Už je vám to také jasné, co asi mohlo následovat? Plocha kamenolomu je určená k těžbě nerostů, nicméně proč to nezkusit a udělat z ní plochu k rekreaci. Jak se říká, za zkoušku nic nedáš, kór když jsi starosta, mrk mrk mrk...

Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ivančice – dílčí změna č. 2.21 č. j. MI 17013/2020 navrhoval Autoexpres CZ, s. r. o. Petra Bezruče 905/2, 664 91 Ivančice, parc. č. 399, 393/12, 393/13, 395, 396, 393/10 k. ú. Hrubčice z NT – plochy těžby nerostů nezastavitelné, VT – plochy průmyslu a energetiky na stavba rekreačního objektu a zázemí pro související volnočasové aktivity RI – plochy individuální rekreace RH – plochy hromadné rekreace

A voala, změna byla odsouhlasena naprosto hladkou většinou současných zastupitelů. O to větší smůlu ale měli lidé, kteří také žádali změnu svých pozemků na plochu k rekreaci a těm již vyhověno nebylo. Jejich pár set metrů čtverečních vs plocha kamenolomu v tisících jednomu starostovi že...

Celý dokument schválených a neschválených změn https://ivancice.cz/wp-content/uploads/2020/11/ZM-2020-06-09.11.2020.pdf

V úvodu tohoto bodu starosta řekl, že změna územního plánu se provádí jednou za několik let. Předal slovo místostarostovi Sojkovi, který řekl, že město Ivančice má platný Uzemní plán Ivančice, který byl vydán dne 10. 4. 2017 a nabyl účinnosti dne 26. 4. 2017.

Samotná parcela před kamenolomem (2984m2), která nyní slouží jako parkoviště, měla být změněna na plochu rekreace. Vznikla by tak VIP lokalita v dnes již chráněné oblasti, kde žádná nová výstavba již nesmí naštěstí proběhnout.

Dále měla být změněna samotná plocha určená k těžbě nerostů opět na plochu rekreace a ta má plochu cca 8036m2.

Závěrem

Změna územního plánu je nenároková, takže přestože máte pozemek, který by zasloužil změnu užití, pak je to na libovůli radních a po sléze i zastupitelů.

Většinou vám ale nikdo nevyhoví, pokud ovšem nejde o jejich vlastní zájmy nebo zájmy kamarádíčků. Dále z výše uvedených výkupů pana starosty je zřejmé, že věděl o chystané změně územního plánu a měl tak informovat širokou veřejnost, aby mohla ještě stihnou podat svoje náměty na změny.

Správný starosta totiž hledí na své občany a nespoléhá tak, že každý ví, kam, kdy a jak zanést svou žádost na změnu svého pozemku.