Vyhrazené parkování - pronájem městského pozemku

Vyhrazené parkování - pronájem městského pozemku

Podnikáte a nemáte "vyhrazené" parkovací místo pro klienty, místo pro posezení/zahrádku anebo by se Vám hodilo vlastní parkovací místo před domem? Podívejte se na katastr nemovitostí a zkuste si od města (třeba jen část) pozemku pronajmout.

Na mnoha ulicích je často problém najít volné parkovací místo. Záměr města schválit pronájem takovýchto pozemků není úplně šťastné řešení, jelikož by mohl vzniknout precedent a pak by si každý žádal o kousek místa a chtěl si vytvořit vlastní vyhrazené stání.

Vedení města by mělo přistupovat ke všem občanům a podnikatelům stejně, tudíž by mělo postupovat stejně u všech žádostí (bez ohledu na lokalitu).

Bylo by naprosto neakceptovatelné, pokud by si byli někteří více rovnější než druzí.

Navíc v této lokalitě je dostatek parkovacích míst a není důvod, aby je nemohli využívate i nadále všichni občané.

Dne 11.5.2020 město Ivančice zveřejnilo:

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Alexovice, obec Ivančice

Z á m ě r y  
města týkající se převodů, nájmů a pachtů nemovitých věcí

z v e ř e j n ě n í  podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


     Město Ivančice zveřejňuje tímto záměr pronájmu části pozemku

p. č. 1056/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 491 m2 (požadovaná část k pronájmu o výměře 120 m2), v k. ú. Alexovice, obec Ivančice.