Alexovice

15 posts published

📍 Alexovice
Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Město Ivančice realizuje opravy místních komunikací Budkovice, Hrubšice, Řeznovice v rámci akce odkanalizování těchto obcí. Vzhledem k nákladnosti celé akce, je vhodné v případě dalších účastníků, aby se spolupodíleli na financování této akce. Tímto bychom chtěli poukázat na společnost itself s.r.o, která správně využila výkopových prací a ve

Hlášení závad a nedostatků na majetku města nebo na veřejném prostranství

Hlášení závad a nedostatků na majetku města nebo na veřejném prostranství

Hlášení závad a nedostatků na majetku města nebo na veřejném prostranství můžete udělat kliknutím na tento odkaz. Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci: Zvolením možnosti „Přidat hlášení“ a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do