Prezentace regenerace nového sídliště

Prezentace regenerace nového sídliště

Město Ivančice představilo 19. 7. 2018 v kině Réna zpracovanou studii úprav veřejných ploch na novém sídlišti.

Studie byla zpracována na základě odeslaných dotazníků od obyvatel nového sídliště. Navrhované úpravy jsou rozděleny do několika etap, na kterých se začne postupně pracovat.

Sídliště je řešeno koncepčně jako celek, který bude mít jednotný vzhled, rozšíří možnosti odpočinku v pěkném prostředí a zvýší kapacitu parkovacích míst. Snahou je využít možnost částečného financování ze Státního fondu rozvoje bydlení, který poskytuje dotace na regenerace panelových sídlišť.

Prezentaci si můžete po stažení souboru PDF také prohlédnout, na rozdíl od proběhlé besedy bohužel bez mluveného komentáře…

Prezentace Nové sídliště 19-07-2018.pdf

Zdroj: mesto.ivancice.cz