Předražený kamerový systém města Ivančice?

Předražený kamerový systém města Ivančice?

1.6.2018 byl spuštěn kamerový systém za několik milionů korun, který má za cíl zajistit vyšší bezpečnost občanů města.

Otázkou ale zůstává celkem tajemný průběh celého vyběrového řízení na provozovatele tohoto kamerového systému

 • včetně navýšené ceny oproti původnímu zadání
 • krátké lhůtě pro přihlášení dalších zájemců (14 dnů)
 • hodnotící kritérium zakázky bylo váhově rozděleno:
  Cena v Kč bez DPH - 90%
  Doba dodání - 10%
  Proč tedy město neprodloužilo výběrové řízení a nepočkalo třeba na levnější nabídku, když rozhodujícím kritériem byla z 90% cena? ehm?
 • pravděpodobně i úmyslné rozkouskování instalace tohoto systému na 3 fáze a dosažení stavu možnosti zadat jako podlimitní zakázku
 • zadávací dokumentace – čl. 4.1, vznikla na základě Studie na vybudování MKDS pro město Ivančice zpracované společností NDS, s.r.o. a na základě předběžné tržní konzultace provedené se společností itself s.r.o., která náhle měla obrovskou konkurenční výhodu
 • zadávací dokumentace vypadá, jako by byla opsaná z nějaké konkrétní nabídky. Je tam až moc "nápadných" technických požadavků a parametrů, které splňuje nějaký konkrétní produkt.
 • velice limitující parametr pro další soutěžitele je přenosová rychlost mezi kamerou a servrem a to min 500 Mbps/500 Mbps Otázka zní, proč tolik? Je to snad účelové? H.264 kodek při 30fps a rozlišení 16MPx 5120x3200 má datový tok kolem 62.5 Mbps. Město vyžaduje min 1080p a to je kolem 8 Mbps, proč tedy 500?
 • Dle servisní smlouvy bude město platit firmě itself s.r.o za provoz a umístění záznamového servru měsíčně 6413,- Kč s DPH přičemž na webové kalkulačce firmy itself s.r.o si dle stejných parametrů, jako dodaný zaznamový server g-scope/6000-ip (2U, 2x 450W, redundance napajení a konektivity) můžete umístit server za 2239,- Kč s DPH. Proč tedy město platí za stejnou službu 2,8x více?
 • předražené kamery, které jiná města dokázala vysoutěžit o 30 000,- levněji / ks
 • předražené záznamové zařízení NVR - 400 000,- bežně dostupné za 175 000,-
 • možnost dobudovávání neexistujících optických přípojek v místech zastaralého kabelového systému pro příjem televize a internetu - zaplaceno z našich peněz pod touto záštitou a zajištění si monopolizace v regionu Ivančicko jednou firmou
 • Tajemný průběh výběrového řízení a zadavací dokumentace potvrzuje i samotný zápis kontrolního výboru města
 • Kompletní nacenění kamerového systému města Ivančice

Zadávací dokumentace + smlouva o dílo