Předražený kamerový systém města Ivančice? Námitky ze zasedání

Předražený kamerový systém města Ivančice? Námitky ze zasedání

Tajemný průběh výběrového řízení a zadavací dokumentace potvrzuje i samotný zápis kontrolního výboru města:

V souvislosti s kontrolou kamerového systému pan F. řekl, že Ing. S. v lednu tvrdil, že kamery budou stát tři miliony maximálně čtyři miliony korun. Realita je však někde jinde. Zadávací dokumentace ke kamerám se nedá nazvat zadávací dokumentací. Vzhledem k tomu, že sám několik kamerových systémů již instaloval, řekl, že zadávací dokumentace byla všeobecná, ale účelová. Několik měsíců předtím, než byla dokumentace zveřejněná, zaměstnanec firmy Self spolu se zaměstnancem městské policie byli zhlédnout terén. Domlouvaly se věci, jako například kde bude dohledovna. Řekl, že se spojil s právníky, jimž předal jim svůj názor, a bylo mu odpovězeno, že se jedná o účelové zadání. První kolo výběrového řízení neprošlo, neboť jediný zájemce, který se přihlásil, velmi nadsadil cenu, a druhé kolo je již také uzavřené; p. F. řekl, neví, kdo byl vítězem, ale cena rozhodně nebude jen 3 – 4 mil. Kč. Požádal o podklady, aby mohl situaci zhodnotit a zjistit, co se s tím následně udělá. Závěrem řekl, že se mu to nelíbí a nebude návrh kabelového systému podporovat. Jak dále řekl, je jasné, že zakázku vyhraje Self - za pomoci města zdarma vybudoval metalickou síť, kterou později předělal za směšné peníze na optickou.

Pan F. řekl, že nejmenovaná firma na úřad volala, a bylo jí řečeno, že je zbytečné, aby podávala nějakou nabídku, že je věc rozhodnutá. Místostarosta S. odpověděl, že si toho není vědom, dotaz však měl být vznesen písemně a písemně by na něj šla odpověď. Místostarosta Ing. S. řekl, že byl dán požadavek na předložení všech dokladů a je možné veškerou dokumentaci předložit, včetně průběhu výběrového řízení. Jak dále řekl, je možné, že se zástupce firmy Self byl podívat, ale je zaznamenáno, že proběhla konzultace s firmou Self servis, což je v souladu se zákonem, když se o tom udělá záznam. Zdůvodnil to tím, že do objektu je přivedena optika. Pokud něco takového proběhne, musí se to dát najevo i v zadávacím řízení. Starosta se zeptal, zda si pan F. myslí, že město kamerový systém nepotřebuje, nebo zda na to nedosáhla jeho firma. Pan F. odpověděl, že kamerový systém potřebný je a jeho firma by se do výběrového řízení rozhodně nehlásila. Ale nelíbí se mu zvýhodňování a upřednostňování některých firem. Poukázal na postupy firmy Self v minulosti, kdy Ivančice zasíťovávala s pomocí města a to jí v současné době bude platit za to, co jí v minulosti zdarma poskytlo. Starosta řekl, že je známo, že Self měl určitě z minulosti náskok před dalšími firmami.

Originál zápisu:
Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 1. listopadu 2017