Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Město Ivančice realizuje opravy místních komunikací Budkovice, Hrubšice, Řeznovice v rámci akce odkanalizování těchto obcí.

Vzhledem k nákladnosti celé akce, je vhodné v případě dalších účastníků, aby se spolupodíleli na financování této akce.

Tímto bychom chtěli poukázat na společnost itself s.r.o, která správně využila výkopových prací a ve stejných obcích zahájila budování optických sítí pro připojení k internetu. Vše zní krásně, nové silnice a chodníky a rychlý internet...

Byrokracie si však bere svoji daň, protože k takové akci potřebujete i platné územní rozhodnutí.

Kdo to reálně zaplatí?

Řeznovice:
Dne 24.7.2020 bylo zahájeno územní řízení „Optická přístupová síť Řeznovice“ č. j. S-MI 15943/2020-SÚ-Ho-4. Jenže na určitých částech této stavby už v zemi jsou nové mikrotrubičky a HDPE (což jsou komponenty pro poskytování vysokorychlostního internetu) a město má tyto části označené jako hotové.

Bude zajímavé sledovat, jak itself s.r.o nechá rozkopat již opravené části a nebo se snad ukáže, že položil "optiku" i bez územního souhlasu a nedejbože v rámci akce města a tím ušetřil na úkor občanů.  

Z územního řízení lze vyčíst, že stavba je koordinovaná s opravami komunikací, které hradí město.

  • Kdo tyto mikrotrubičky a HDPE a pro koho položil?
  • Jedná se tedy o černou stavbu bez souhlasu?
  • Pomáhá město Ivančice za městské peníze budovat soukromou optickou sít?
  • Znamená to, že si itself s.r.o “připoložil” optické kabely, HDPE, mikrotrubičky, atd. v rámci akce opravy místních komunikací, které hradí město? Pokud ano, jakým procentem se podílí na spolufinancování celé stavby?
  • K vydanému územnímu rozhodnutí může do 15 dní obec uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Podá město námitky?

Další ukazatel, že město pomáhá budovat soukromou sít místnímu podnikateli je, že v rámci projektu oprav místní komunikací jsou i chráničky pro budoucí itself síť, jenže tento projekt je placen městem.

Znovu se tedy ptáme, v jaké míře se itself s.r.o podílí na financování? A co péče řádného hospodáře tzn města Ivančice?

Není to poprvé

Není to poprvé, kdy společnost itself s.r.o využila výkopových prací na území obce Ivančice a položila do těchto výkopů své technologie a to opět bez spoluúčasti na těchto výkopech.

Samostatnou kapitolou pak je kamerový systém města, který realizovala i provozuje tato společnost, kde díky nutnosti instalace kamer provedla výkopové práce, během kterých situaci využila a provedla i modernizaci některých svých stávajících metalických rozvodů za optické (centrum města + Josefa Vávry + Kounická ulice....).

Město tak nejen zaplatilo tuto modernizaci (mělo ale získat slevu na celé akci), ale tuto síť pro kamery fakticky ani nevlastní a má ji pouze v pronájmu.

O cenách kamer, které byly předražené jsme vás již informovali dříve. Některé z nich byly navíc instalovány teprve nedávno, kdy je jejich aktuální cena zlomková oproti vysoutěžené (předražené).

Závěrem

Jsme rádi, že firma itself s.r.o modernizuje a buduje nové optické sítě, nicméně to vypadá, že jsme stále na divokém západě a kdo má peníze, může vše.

Velmi dobré vztahy s firmou itself s.r.o má mimojiné člen Správní rady, místopředseda provozu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a radní Ing RS.

Více netřeba rozepisovat. My se budeme těšit na další skvělou akci, která nás v blízké době čeká a to "Domov důchodců 2.0".

Předražený kamerový systém města Ivančice?
1.6.2018 byl spuštěn kamerový systém za několik milionů korun, který má za cílzajistit vyšší bezpečnost občanů města. Otázkou ale zůstává celkem tajemný průběh celého vyběrového řízení naprovozovatele tohoto kamerového systému * včetně navýšené ceny oproti původnímu zadání * krátké lhůtě pro p…

https://ivancice.info/tag/kamery/

situační plán Hrubšice
situační plán Hrubšice

Odkazy:
Informace a situační plány stavby
ČTÚ - Podmínky a postupy podle zákona o územním plánování...