Tagged

státní pozemkový úřad

A collection of 4 posts

O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.
stavební parcely

O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.

Na zasedání rady města č.18/2020 bylo bodem 26. projednáno: Záměr výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře Návrh usnesení: RM nemá námitky proti záměru  výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře, kterou hodlá realizovat společnost Urbau, a.s., a pověřuje místostarostu Ing.