V Ivančicích se chystají 2 rozsáhlé investiční akce bytové výstavby - Horní Pancíře a Černá pole

V Ivančicích se chystají 2 rozsáhlé investiční akce bytové výstavby - Horní Pancíře a Černá pole

Jak jsme již dříve informovali, developerská firma Ivančice - Horní Pancíře s.r.o. ičo 06787941, se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01 vlastněná 2 společníky OSP Moravský Krumlov, spol. s r.o., IČO: 29262593 a URBAU a.s., IČO: 01519875 v podílech 70% a 30% má zájem realizovat výstavbu lokality Nového sídliště od kruhového objezdu u Tesca směrem nahoru.

Dne 30.12.2020 došlo k odprodeji Státním pozemkovým úřadem následující  parcely. Některé jsou nadále ve vlastnictví soukromých osob, kde došlo ke sjednání věcného břemene prodeje ve prospěch developerské firmy.

p.č. výměra
900/69 3061m2
900/71 1990m2
900/98 4104m2
900/99 1708m2
celkem 10 863m2
celková cena 14 480 000 Kč
cena za m2 cca 1400,-/m2

Viz smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15024675

Kupní smlouva

Problémový může být jeden z pozemků, kde developer doposud nemá zřízeno věcné břemeno, nicméně dohoda s majitelem může být nyní dořešena.

p.č. 900/70 1292m2 bez omezení vlastnického práva - Zákaz zcizení a zatížení

Navíc to vypadá, že realizace bude ve 2 fázích, protože nejrozsáhlejší pozemek p.č. 900/105 o velikosti 13681m2 je stále ve vlastnictví státu a může být odkoupen dalším developerem. Cena takové transakce je ovšem minimálně 19 153 400,- kč. Zde ovšem došlo nedávným hlasováním zastupitelstva ke zvýšení počtu nadzemních podlaží ze 3 na 7 pater.

V lokalitě Horní Pancíře nad rodinnými domy vyrostou 7 patrové bytové domy - Město schválilo změnu z původních 3 pater
V Ivančicích je problém stavět. Pořídit si vlastní byt nebo dokonce rodinný důmse začíná stávat věcí extrémně luxusní. Proto je nám jasné, že je třeba tototéma otevřít a začít ho řešit. Ceny pozemků se v posledních letechzněkolikanásobily, nicméně co provádí Rada města za kejkle, z toho zůstává r…
p.č. 900/105 o velikosti 13681m2 ve vlastnictví státu - SPU