Ivancice.info

Zpracované informace z úřední desky města Ivančice

V lokalitě Horní Pancíře nad rodinnými domy vyrostou 7 patrové bytové domy - Město schválilo změnu z původních 3 pater
Horni Pancire

V lokalitě Horní Pancíře nad rodinnými domy vyrostou 7 patrové bytové domy - Město schválilo změnu z původních 3 pater

V Ivančicích je problém stavět. Pořídit si vlastní byt nebo dokonce rodinný dům se začíná stávat věcí extrémně luxusní. Proto je nám jasné, že je třeba toto téma otevřít a začít ho řešit. Ceny pozemků se v posledních letech zněkolikanásobily, nicméně co provádí Rada města za kejkle, z toho zůstává

Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - je soukromá optická síť zaplacená občany?

Město Ivančice realizuje opravy místních komunikací Budkovice, Hrubšice, Řeznovice v rámci akce odkanalizování těchto obcí. Vzhledem k nákladnosti celé akce, je vhodné v případě dalších účastníků, aby se spolupodíleli na financování této akce. Tímto bychom chtěli poukázat na společnost itself s.r.o, která správně využila výkopových prací a ve

O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.
stavební parcely

O lokalitu Horní Pancíře aka Nové sídliště má zájem developerská firma Urbau a.s. - Ivančice - Horní Pancíře s.r.o.

Na zasedání rady města č.18/2020 bylo bodem 26. projednáno: Záměr výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře Návrh usnesení: RM nemá námitky proti záměru  výstavby bytových domů a rodinných domů v lokalitě Horní Pancíře, kterou hodlá realizovat společnost Urbau, a.s., a pověřuje místostarostu Ing.